Referenssi

Yhteistyömme Svea Ekonomin kanssa

ALM Partnersin kattava liiketoiminnallinen osaaminen finanssialalta, sekä pitkä kokemus viranomaisraportoinnista, tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin, niin palveluiden kuin liiketoimintalähtöisten kehitysprojektien toimittajana

Svea Ekonomi on kasvanut ruotsalaisesta rahoitus- ja perintätoimijasta eurooppalaiseksi konserniksi, mikä on johtanut lisääntyneeseen raportointivelvollisuuteen Suomen Pankille. Svea on toiminut rahoitus- ja perintäalalla jo lähes 40 vuotta, ja tänä päivänä konserni työllistää yli 1900 ihmistä yli kymmenessä maassa, vahvimpana markkina-alueena Pohjoismaat. Kasvun myötä raportoinnin vaatimukset ovat kasvaneet kuukausittaiselle tasolle. Raportoinnin lisääntyminen vaati Svealta raportointijärjestelmän uudistamista, sillä aiemmin raportointi on toteutettu Microsoft Excel ohjelmalla.

ALM Partners tukee Svea Ekonomia kasvussa rakentamalla Svealle uuden raportointijärjestelmän, joka täyttää Suomen Pankin vaatimukset kuukausittain tehtävästä viranomaisraportoinnista. Viranomaisraportointiratkaisut toteutetaan aina asiakaskohtaisesti räätälöityinä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Finanssialan viranomaisraportointi on alue, joka edellyttää niin pankkiliiketoiminnan, sääntelyn, BI-teknologian kuin tiedonhallinnan osaamista, sekä jatkuvaa alan ja sääntelyn muutoksien seuraamista. ALM Partnersilla on vankka kokemus raportoinnista – yhdistämällä liiketoiminnan, sääntelyn sekä teknologian osaamisen, pystytään rakentamaan laadukkaita sekä virheettömiä raportteja.

”ALM Partnersin kattava liiketoiminnallinen osaaminen finanssialalta, sekä pitkä kokemus viranomaisraportoinnista, tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin, niin palveluiden kuin liiketoimintalähtöisten kehitysprojektien toimittajana”, kertoo Svea Ekonomin talousjohtaja Jukka Rytkönen.

ALM Partners suunnitteli ja toteutti Svealle uudenlaisen ratkaisun tuottaa keskuspankkiraportteja. Raportoinnin pohjaksi valittiin sovellustuoterunko, jossa on käytettävissä www-käyttöliittymä, jonka kautta sovellusta voidaan käyttää sujuvasti myös työasemilla ilman client-asennusta. Tämän jälkeen ALM Partners analysoi asiakkaan tuotteet ja taseen, sekä määritteli ja latasi raportteihin tarvittavan datan sovellukseen. Raporttien visualisointityökaluksi otettiin käyttöön MS Power BI, minkä ansiosta Svealla on mahdollisuus rakentaa raportit jatkossa myös itsenäisesti.

Onnistuneen projektin ansiosta Svea pystyy vastaamaan kattavasti viranomaisten kysymyksiin ja myös tuottamaan laadukkaita keskuspankkiraportteja, joita vaaditaan yrityksen jatkuvan kasvun mahdollistamiseksi. Raportoinnin vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa ja sääntely on tiukentunut, mikä vaatii rahoituslaitoksilta yhä enemmän resursseja raportoinnin tueksi. ALM Partners viranomaisraportoinnin kumppanina mahdollisti Svealle uuden raportointijärjestelmän, mutta myös sen, että heidän asiantuntijansa pystyvät jatkossakin keskittymään omaan ydinosaamiseensa ja asiakkaisiinsa.

”Yhteistyömme on sujunut ALM Partnersin kanssa hyvin. Heidän asiantuntijansa toteuttivat projektin tehokkaasti ja meidän työtämme tukien. He ovat tehneet arvokasta työtä erittäin asiakaslähtöisesti ja luotettavasti.”, sanoo Rytkönen.

Jukka Rytkönen
Director, Finance
Svea Ekonomi Finland