Päivitetty 21. maaliskuu 2022

Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppistä tietoa ALM Partners Oy kerää, kuinka käytämme kerättyä tietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan ALM Partners Oy:n tarjoamien palveluiden yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä sellaisiin henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste koskee myös henkilötietojen keräämistä ALM Partners Oy:n muiden palvelujen, kuten asiakaspalvelujen, asiakastapahtumien, tarjousten ja myynninedistämiskampanjoiden yhteydessä.

Muista tietosuojaan liittyvistä ehdoista ilmoitetaan yksittäisen ALM Partners Oy:n palvelun yhteydessä. Tällaiset palvelukohtaiset ehdot syrjäyttävät tämän tietosuojaselosteen mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Kerromme Tietosuojaselosteessa myös sivustomme evästekäytännöistä.

1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on ALM Partners Oy (jäljempänä ”me”). Vastaamme siitä, että henkilötietoja käsitellään ja suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016), tietosuojalain (1050/2018), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

1.1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

ALM Partners Oy
Y-tunnus: 2372616-2
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: +358 (0) 102796800
Sähköposti: tietosuojavastaava@almpartners.fi

1.2. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

ALM Partners Oy
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava@almpartners.fi

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme henkilötietojasi mm. sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, rekrytointiin, tilastointitarkoituksiin sekä ALM Partnersin ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestintään.

Sinun ei ole pakko luovuttaa meille henkilötietojasi, mutta se voi heikentää tai rajoittaa tarjoamaamme palvelua.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, ja yhteystiedot
 • Työnhakijan tiedot, kuten koulutus, työkokemus, osaaminen, ansioluettelo, ja kuva
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palveluja ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
 • Palvelumme tai verkkosivujemme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot, kuten evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot.

Lisäksi keräämme henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • Palveluidemme toimittamisen yhteydessä asiakkaamme voivat toimittaa meille myös palveluiden toimittamiseen liittyvien muiden henkilöiden tietoja
 • Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii
 • Henkilötietoja voidaan kerätä myös lainsäädännön sallimissa tilanteissa kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, kuten esimerkiksi kaupparekisteristä.

Muut tilanteet:

 • Toimittaessamme palveluitamme asiakkaillemme asiakkaamme toimivat pääsääntöisesti rekisterinpitäjinä liittyen niihin henkilötietoihin, jotka he tai kolmannet osapuolet tallettavat systeemeihimme, tuotteisiimme taikka sovelluksiimme. ALM Partners toimii tällöin tyypillisesti henkilötietojen käsittelijänä siten kuin on tarkemmin sovittu toimitettavaan palveluun liittyvässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa sopimuksessa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja säilytys

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

3.1. Rekrytointi

Rekisteri on tarkoitettu ALM Partnersin työpaikkailmoituksiin ja avoimiin työtehtäviin tulevien hakemusten ja hakijatietojen käsittelyyn. Hakija voi olla hakenut tiettyyn tehtävään tai lähettänyt avoimen hakemuksen. Lähettäessäsi hakemuksesi meille suostut siihen, että käsittelemme henkilötietojasi.

Henkilötietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta hakemuksesi saapumisen jälkeen, ellet tätä aiemmin erikseen pyydä meitä poistamaan tietojasi.

3.2. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Rekisteri on tarkoitettu palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen asiakkaillemme. Tämä edellyttää, että ylläpidämme asiakasyrityksen tai -yhteyshenkilön tietoja. Henkilötietojen käsitteleminen tässä tapauksessa perustuu meidän ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja asiakassuhteen päätyttyä vain, jos laki niin vaatii.

3.3. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palveluidemme uusista ominaisuuksista tai myydäksemme muita palveluja. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely markkinoinnissa perustuu joko suostumukseesi tai voimassaolevaan sopimukseen. Sinulla on oikeus pyytää, ettei henkilötietojasi käytetä suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja säilytetään, kunnes erikseen pyydät, että tietosi poistetaan.

3.4. Lakien noudattaminen

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitolain mukaiset velvoitteet tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

4. Tietojen siirto sekä vastaanottajat tai vastaantottajaryhmät

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia lakien sallimissa rajoissa. Muu tietojen käsittely edellyttää sinun suostumustasi tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolakien mukaisin perustein.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Euroopan komissio on antanut päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä niissä maissa, joihin tietoja siirretään (nk. ”Vastaavuuspäätös”, tietosuoja-asetuksen 45 artikla). Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä myös komission hyväksymiä vakiolausekkeita (standard contractual clauses, SCC tai ”Vakiolausekkeet”) käyttäen.

4.1 Muut käsittelijät vastaanottajina

Kun ALM Partners käsittelee henkilötietoja, ne jaetaan joskus muiden osapuolten kanssa. Nämä muut osapuolet ovat tällöin henkilötietojen käsittelijöitä, mikä tarkoittaa yrityksiä, joiden kanssa ALM Partnersilla on sitova oikeudellinen sopimus. Nämä voivat käsitellä tietoja vain niihin erityistarkoituksiin, jotka ALM Partners sallii, ja käyttää kyseisessä käsittelyssä vain ALM Partnersin sallimia muita kolmansia osapuolia. ALM Partners voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen ALM Partners:n palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. ALM Partners voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten ohjelmistopalveluita, järjestelmäpalveluita sekä maksupalveluntarjoajia. ALM Partnersilla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näiden palveluiden tarjoamiseksi.

4.3 Tarkempia kuvauksia vastaanottajaryhmistä

ALM Partnersilla on oikeus siirtää henkilötietoja tytäryhtiölle, tai kolmannelle osapuolelle ALM Partnersin liiketoiminnan tai sen osien, omaisuuden tai osakkeiden uudelleenorganisoinnissa, fuusiossa, myynnissä, yhteisyrityksessä, siirrossa tai muussa luovutuksessa, kunhan kyseisellä taholla, jolle siirrämme henkilötietoja, ei ole lupaa käsitellä henkilötietojasi muutoin kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla ilman erillistä ilmoitusta ja, jos sovellettavat lait sitä edellyttävät, ilman asiakkaan lupaa. ALM Partners voi jakaa käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jos ALM Partners tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka palveluiden käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

ALM Partners voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa käyttäjistä; palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita; palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, palveluita, promootioita ja/tai palveluiden käytettävyyttä.

5. Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä, pikseleitä, tunnisteita ja vastaavia teknologioita kerätäksemme laitteesi tietoja. Jokainen sivustomme ja palvelumme on evästekäytäntömme alainen. Evästeet ovat olennainen osa palveluiden toimivuutta.

Jotta sivustoa voidaan parantaa ja taata kävijälle paras mahdollinen käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Keräämme automaattisesti tietoja siitä, mikä on vierailun kesto ja ajoittuminen, minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty, millä sivuilla käyttäjä vierailee sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Lisätietoa saat lukemalla evästekäytäntömme, joka on saatavilla verkkosivustomme bannerissa. Voit myös muokata evästeisiin liittyviä asetuksia sekä evästeisiin liittyvää suostumustasi evästeasetuksissa yhtiön verkkosivustolla tai internet selaimesi asetuksissa. Voit muokata evästeasetuksiasi tämän Tietosuojaseloste sivun kohdasta 10löytyvästä linkistä. Tarkemmat tiedot evästeistä on kuvattu täsmällisemmin Tietosuojaseloste sivun kohdassa 10.

Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa kuitenkin hyväksyt, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelujen toiminnallisuuteen.

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

6. Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietoihisi:

 • Oikeus tietojen oikaisuun ja/tai päivittämiseen
  • Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tai epätarkka tieto.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Emme kuitenkaan pysty poistamaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi tai jotka on säilytettävä soveltuvan lainsäädännön nojalla.
 • Oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä
  • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, myynninedistämismateriaalien lähettämiseen, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen.
   o Voit myös ottaa yhteyttä ALM Partnersiin pyytääksesi tietojen käsittelyn rajoitusta tai vastustaaksesi mitä tahansa muuta käsittelyn muotoa.
 • Oikeus tietojen siirtoon
  • Sinulla on oikeus pyytää ja saada sinusta keräämiämme henkilötietoja yleisessä ja konekielisessä muodossa. Jos pyyntö on mielestämme kohtuuton niin voimme veloittaa siirrosta koituvat kohtuulliset kulut.
 • Oikeus perua suostumuksesi
 • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, voit lähettää pyynnön osoitteeseen lisenssit@almpartners.fi.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos et ole tyytyväinen tietosuojapalveluihimme tai henkilötietojesi käsittelyyn, voit osoittaa kysymyksesi asiaankuuluvalle viranomaiselle (Suomen tietosuojavaltuutetulle tai evästeisiin liittyvässä käsittelyssä Traficomiin).

8. Tietoturva

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin henkilökohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. ALM Partners on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset suojaustoimenpiteet välttääkseen ja minimoidakseen henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä. Tällaisia suojaustoimenpiteitä ovat soveltuvin osin palomuurien, suojattujen palvelintilojen sekä salauksen käyttö, asianmukaisten pääsyoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, käsittelijöiden huolellinen valinta, käsittelyyn osallistuvien ALM Partnersin työntekijöiden riittävä koulutus sekä muut henkilötietojen luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

9. Tietotuojaselosteen päivittäminen

Kehittääksemme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa saatamme myös päivittää tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme aina säännöllisin väliajoin tutustumaan selosteeseen uudestaan. Oleellisista muutoksista ilmoitamme sähköpostitse tai verkkosivuillamme.

10. Evästeasetukset