Referenssi

Yhteistyömme Säästöpankkiliiton kanssa

Koen ALM Partnersin tuovan tärkeää asiantuntemusta Säästöpankkiryhmälle uuteen pankkialan sääntelyyn valmistautumisessa ja yksittäisille Säästöpankeille taseriskien hallinnassa.

ALM Partnersin tasehallintapalvelu on ollut tärkeässä roolissa Säästöpankkien liiketoiminnan suunnittelussa sekä korkoriskiaseman muokkaamisessa vastaamaan omaa riskinottohalukkuutta. Tämä onkin heijastunut Säästöpankkien tuloksentekokykyyn ja parantuneeseen valmiuteen sietää suhdanteiden tuomaa heiluntaa etenkin matalien korkojen ympäristössä. Koen ALM Partnersin tuovan tärkeää asiantuntemusta niin Säästöpankkiryhmälle uuteen eurooppalaiseen pankkialan sääntelyyn valmistautumisessa, kuin yksittäisille Säästöpankeillekin taseriskien hallinnassa.

Tomi Närhinen
 Toimitusjohtaja, säästöpankkikeskuksen johtaja – Säästöpankkiliitto