Artikkeli

Yritysvastuuraportti vuodesta 2021

ALM Partnersin vuotuinen yritysvastuuraportti on julkaistu. Raportti käy läpi ALM Partnersille tunnistetut, tärkeimmät vastuullisuusteemat ja -kokonaisuudet. Raportin luvut perustuvat konsernin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen vuodelta 2021.

ALM Partnersin olennaisimmat vastuullisuusteemat ovat:

  • yhteiskuntavastuu ja vastuullinen asiakastyö
  • ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö muutoksen keskellä, pandemian jatkuessa
  • asiakkaiden tietosuoja, sekä
  • taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Tutustu yritysvastuuraporttiimme alla:

ALMP Yritysvastuuraportti 2021