Artikkeli

ALM Partnersin tulostiedote vuodesta 2020

ALM Partners jatkoi vakaata kasvuaan myös vuonna 2020 haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Pankeille ja finanssialan yrityksille palveluita tarjoava ALM Partners kasvoi jo kymmenettä vuotta peräkkäin. Vuonna 2020 varsinaisen yritystoiminnan liikevaihto kasvoi 17 % sen ollessa 6,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentin 10 %.

Vuonna 2020 varsinaisen yritystoiminnan liikevaihto kasvoi 17 %, liikevoittoprosentin ollessa 10 %.

ALM Partnersin asiakkaat ovat valtaosin suomalaisia, pohjoismaisia tai Baltiassa toimivia pankkeja ja muita finanssialan yrityksiä. Vuoden 2020 kasvu muodostui pääosin liiketoiminnan laajentumisesta Suomessa. Myös kansainvälinen liiketoiminta kasvoi, mutta koronavirus-pandemian vuoksi matkustus kohdemaihin ja erilaiset rajoitukset asettivat sille haasteita. Kansainvälistä liiketoimintaa on voitu kuitenkin vuoden aikana toteuttaa ja kehittää sovelletusti etätyön kautta.

ALM Partnersin liiketoiminta koostuu finanssialan asiakkaille toteutettavista jatkuvista palveluista, konsultaatiotyöstä ja laajoista tuoteratkaisuista. Tarjoamme erityisosaamista finanssialan riskienhallinnan, tasehallinnan, tiedonhallinnan, viranomais-raportoinnin sekä liiketoimintaraportoinnin toteuttamisessa.

Liike-toimintojemme perustan luo ammattitaitoinen henkilöstömme, joilla on sekä finanssialan liiketoimintaosaamista että tiedonhallinnalliset ja tekniset valmiudet palveluiden sekä ratkaisujen toteuttamiseen. Osaajiemme määrä kasvoi 12 % vuoden 2020 aikana ja rekrytoinnit jatkuvat myös vuonna 2021. Asiakkaat ovat kaiken työmme ydin ja haluamme toteuttaa ratkaisut aina asiakaslähtöisesti, liiketoimintaa edistävästi ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Osaajiemme määrä kasvoi 12 % vuoden 2020 aikana ja rekrytoinnit jatkuvat myös vuonna 2021.

Suurimpia kysymyksiä vuodelle 2021 ovat talouden toipuminen koronakriisistä sekä sen vaikutukset finanssialalle. Toimintaympäristömme on osin edelleen epävakaa, mutta näkymät ovat kirkastuneet. Palveluidemme kysyntä on säilynyt koronapandemiasta huolimatta vakaana ja odotamme kysynnän kasvavan edelleen koronatilanteen helpottaessa. Tulevaisuutta suunnitellessa esimerkiksi riskienhallinnan ja liiketoimintamallintamisen palvelut sekä datan hyödyntäminen ovat asiakkaillemme suurena tukena.

Muuttuva pankki- ja finanssialan markkinatilanne luovat vahvaa tarvetta ALM Partnersin pääosaamiselle, palveluille sekä ratkaisuille nyt ja tulevaisuudessa. Pankkien perusjärjestelmien sekä tiedonhallinnan päivityshankkeet vaativat merkittävissä määrin sellaisia osaamisresursseja ja ratkaisuja, joita ALM Partnersilla kykenee tarjoamaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Strategiamme mukaisesti tavoittelemme 15 % ylittävää varsinaisen toiminnan vuosikasvua myös tulevaisuudessa. Etunamme on jatkuva toiminnan kehitys ja innovatiivisuus. Finanssialan muutokset, entistäkin laajemmat palvelut sekä aiempien vuosien jatkuvat kehityspanostukset luovat vahvan pohjan tavoitellun kasvun sekä kansainvälistymisen jatkolle myös vuonna 2021.

 

Tulostiedote vuodesta 2020 pdf-tiedostona:

Tulostiedote 2020