Artikkeli

Rauhallista ja turvallista joulun aikaa ALM Partnersilta!

Kuluvana vuonna turvallisuusasiat ovat säilyneet toimisto- ja etäkahvikeskusteluiden keskiössä. Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan sekä erilaiset hybriditoimenpiteet läntisiä maita vastaan ovat valitettavasti edelleen jatkuneet. Keskusteluissa ja liiketoimintojen suunnittelussa toistuvat korostetusti turvallisuusympäristömme olosuhteet, kansallisen puolustuksen tila, eri kriittisten toimintojen häiriönsietokykymme ja huoltovarmuus. Katsomme että näissä vallitsevissa olosuhteissa pankki-, rahoitus- ja vakuutussektoreilla pystytty hyvinkin laadukkaasti edistämään vakaata, turvallista ja vastuullista rahoitus- ja vakuutustoimintaa.

ALM Partnersin puolesta haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Olemme päässeet yhdessä tekemään laadukasta ja tietoturvallista riskienhallintaa, viranomaisraportointia ja tiedonhallintaa – erittäin mahtavalla porukalla. Vahva yhteistyömme on siivittänyt ALM Partnersin 2023 jälleen yli 25 % liikevaihdon kasvuun, josta asiakkaidemme ohella isoin kiitos kuuluu 150 sitoutuneelle asiantuntijallemme. ALM Partners koostuu korkean osaamisen asiantuntijoista, joilla on todellinen kutsumus finanssialaan ja poikkeuksellisen tehokkaiden ratkaisujen laadintaan.

Kuluva vuosi ALM Partnersilla on ollut myös liiketoiminnan kehittymisen ja henkilöstöomistuksen laajentumisen vuosi. Alkusyksystä 2023 ALM Partners -konsernin henkilöstöomistus on laajentunut 14 uuden henkilöstöosakkaan kautta. Omistusmuutosten jälkeen ALM Partners -konserni on yhteensä 59 henkilöstöomistajansa kautta 85 % henkilöstönsä omistama.

Kasvu päätoiminta-alueillamme finanssialan riskienhallinnan, viranomais- ja vastuullisuusraportoinnin, sekä näihin liittyvän datanhallinnan alueilla on ollut vakaata mutta nopeaa. Erityisiä onnistumisia on saavutettu eritoten viranomaisraportoinnin ja tähän liittyvän tuotekehityksen alueella. Samalla iso osa ALM Partnersin tuottamista viranomaisraportoinnin palvelusta on siirtynyt ALM Partnersin omilla moderneilla raportointijärjestelmillä toteutettavaksi. Erityisosaamisalueisiimme kuuluukin kykymme toimittaa finanssitoimialan riskienhallinnan ja viranomaisraportoinnin asiantuntemusta ja raportointia niin asiakkaiden nykyjärjestelmiin, kuin moderneihin ALM Partnersin ja yhteistyökumppaneidemme järjestelmiin perustuen.

Näinä epävarmoina aikoina turvallisuus, laadukas riskienhallinta ja kyky oleellisen tiedon hallintaan päätöksenteossa ovat toiminnan keskiössä. Niin finanssialalla kuin monella muullakin toimialalla. Jatketaan yhteisen, laadukkaan ja turvallisen finanssialan rakentamista myös tulevana vuonna!

Rentouttavaa ja turvallista joulun aikaa!