Laadukkaat tuotteet tekemisen tukena

ALM Partnersin tuoteperhe

Olemme kehittäneet asiakasprojektien tarpeisiin useita eri tuotekokonaisuuksia. Kaikki tuotteemme on kehitetty ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Filosofiamme tuotekehityksessä on ollutkin aina keveys ja yksinkertaisuus. Tuotteemme voidaan ostaa yksittäin tarpeisiinne tai yhdistää isommaksi ratkaisuksi tarpeesta riippuen.

Onnistutaan yhdessä

Tuoteperheen asiantuntijamme

solution icon

Rahoitusalan selkein riskienhallinnan tietomalli

solution icon

Tietokantojen hallinnan modernit työkalut

solution icon

Datan laadunhallinnan työkalut

solution icon

Viranomaisraportointi-sovellukset

solution icon

Applikaatioiden tuki- ja kehittämisen palvelut

solution icon

FIS:n ohjelmistotuotteiden erityisosaaminen

Tuoteratkaisut yksilöllisesti

Ratkaisut tiedonhallinnan ja viranomaisraportoinnin ongelmiin

Kaikki tuotteemme on kehitetty ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia ja ovat perustaltaan stabiileja ja mahdollisimman yksinkertaisia. Täten asiakas saa aina hyvän näkymän siihen mitä tuote tekee. Tuoteimplikaatiot ovat nopeasti toimitettavissa ja yksilöllisesti suunniteltuja. Kustannusrakenteemme on läpinäkyvä, jolloin myös budjetointi on helpompaa.

Toimivat ratkaisut

Stabiilit, yksinkertaiset ratkaisut myös haastaviin tiedonhallinnan ja viranomaisraportoinnin ongelmiin

Sujuvampaa raportointia

Kun data on yhtenäinen, ovat myös raportin yhteneväisiä ja selkeitä.

Vankkaa asiantuntemusta

Luottamus ja laatu johtavat avoimeen ja tuottavaan yhteistyöhön asiakkaan kanssa.

Tutustu tuotteisiimme

ALM Partnersin tuoteperhe

Olemme kehittäneet asiakasprojektien tarpeisiin useita eri tuotekokonaisuuksia. Koska kaikki tuotteemme on kehitetty ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia, ovat ne perustaltaan stabiileja ja mahdollisimman yksinkertaisia. Niinpä asiakkaana saat hyvän näkymän siihen mitä tuote tekee ja se tuote toimitetaan sinulle nopeasti. Pyrimme aina läpinäkyvään kustannusrakenteeseen, jolloin asiakkaana myös budjetointisi on helpompaa.

Filosofiamme tuotekehityksessä on ollutkin aina keveys ja yksinkertaisuus. Tuotteemme voidaan ostaa yksittäin tarpeisiinne tai yhdistää isommaksi ratkaisuksi tarpeesta riippuen. Emme myöskään harjoita nk. vendor lock-in -mallia, jossa asiakkaana olisit riippuvainen ALM Partnersin ylläpidosta – olemme pärjänneet aina sillä, että asiakas haluaa jatkaa yhteistyötämme tuotteiden ja konsulttien laadun vuoksi.

Implementoimme tuoteratkaisumme sujuvasti, mutta toimimme myös keskustelukumppanina ja kehitysideoiden jalostajana ja/tai toteuttajana, sillä meillä on erinomainen ymmärrys toimialan näkökulmiin ja parhaisiin käytänteisiin (best practices).

ALM Partnersin tasehallintapalvelu on ollut tärkeässä roolissa Säästöpankkien liiketoiminnan suunnittelussa sekä korkoriskiaseman muokkaamisessa.

Tomi Närhinen

Toimitusjohtaja, Säästöpankkikeskuksen johtaja

CRDM

Viranomaisraportoinnin tietovarasto

CRDM, eli Centralized risk & regulatory reporting datamodel, on tietomalli ja tuoteperhe, jossa tiivistyy parhaiten ALM Partnersin dataosaaminen. CRDM on niin kutsuttu data mart, eli teidän oman organisaationne tietovaraston ohessa toimiva, eritoten viranomaisraportoinnin vaatimuksia varten suunniteltu jalostettu tietovarasto.

CRDM:n rakenne on suunniteltu niin, että esimerkiksi Finanssivalvonnalle ja Suomen Pankille tehtävä määrämuotoinen raportointi sujuu mahdollisimman vaivattomasti ja että niiden tiedot on historioitu. Kun viranomaisraportointi tehdään näin, hyöty teille asiakkaana on yrityksen datan parempi haltuunotto, kulujen vähentyminen viranomaisraportoinnin sujuvuuden parantuessa, sekä raportointiin liittyvien virheiden riskin aleneminen.

Viranomaisraportoinnissa tarvitaan myös erityisiä laskentoja. Tätä tarkoitusta varten olemme kehittäneet CRDM:n yhteyteen Python-pohjaiset sovellukset, joilla voidaan suorittaa viranomaisraportointiin tarvittavia vakuuskohdistuksia ja riskipainolaskentoja suoraan kannassa. Myös tämä alentaa organisaatiossanne viranomaisraportoinnin taakkaa, eli teidän ei tarvitse suorittaa erillisiä raportointiin vaadittavia laskuja vaikkapa manuaalisesti.

Tuotteemme

 • CRDM

DPM Manager

Viranomaisraportoinnin automatisointi ja hallinta

DPM Manager suoraviivaistaa viranomaisraporttien käsittelyn. Nopeasti käyttöön otettavalla DPM Managerilla pystyt esimerkiksi yksinkertaisesti:

 • Validoimaan EBA-raportit
 • Tuottamaan xbrl/xml-raportointitiedostot
 • Tekemään tarvittavat manuaalikorjaukset

Lisäksi DPM Manager on tehokas työkalu viranomaisraportoinnin seurantaan ja laadunvarmistukseen. Tietokantaominaisuuksien avulla pystyt näppärästi seuraamaan tunnuslukujen kehitystä yli ajan, sekä nopeasti selvittämään, että muuttuuko jokin luku merkittävästi.

DPM Managerin tuki kattaa tällä hetkellä seuraavat raportit:

 • Kaikki EBA:n DPM-pohjaiset raportoinnit
  • Esim. COREP, FINREP, IRRBB, ESG, Pilari 3
 • EIOPA Solvency II versiot 2.6, 2.7 and 2.8
 • SRB Vakausmaksuraportointi (versiot 2023 ja 2024)
 • ESMA AIFMD
 • VIRATI-raportteja: S, R, LTC ja KP

DPM Manageriin tuotetaan myös tuoreet versiot EBA:n DPM-mallista varsin pikaisesti (edellinen julkaistiin noin viikko EBA:n uuden DPM-ITS:n julkaisun jälkeen). Myös muut raportit päivitetään aina tuoreimpaan versioon, ja kaikilla raporteilla on tuki myös ajassa taaksepäin. DPM Managerilla saa tarkasteltua ja muokattua esimerkiksi vuoden 2014 COREP-raportteja.

DPM Manager on asiakaskäytössä monilla FIVA-raportointia tekevillä toimijoilla, ja tuotekehitys jatkuu aktiivisesti; tällä hetkellä roadmapilla on esimerkiksi raporttien DPM-ristiinvalidointi keskenään, Pilari 3:n automaattinen kokoaminen muilta raporteilta, sekä tehokkaammat analyysi- ja audit trail-työkalut.

Tuotteemme

 • DPM Manager

CRDM:n sovelluksia

Datan laadunhallinta

CRDM:än on kehitetty myös sovelluksia, joita voidaan ottaa käyttöön teidän tarpeidenne mukaan. Olemme kehittäneet käyttöliittymän, johon voidaan yhdistää kehittämiämme sovelluksia datan laadunhallinnan tarkoituksiin.

Datan laatua tietovarastossa tulee monitoroida: tätä varten olemme kehittäneet sovelluksen, jolla voi suorittaa yksikkö- ja bulkkitestausta tietokantaan. Tällä tavalla voidaan tehostaa huomattavasti organisaationne datan laadunhallintaa – vaikka CRDM:ssä tai muissa tietovarastoissanne.

Datan paikkansapitävyyttä pitää valvoa myös eri järjestelmien ja tiedostojen välillä. Tätä tarkoitusta varten kehitimme sovelluksen, joka vertailee kahta tietolähdettä keskenään ja kertoo ja tallentaa tulokset omaan kantaansa. Tämä ratkaisu mahdollisti eräälle asiakkaallemme datan laadun varmistuksen vanhan ja uuden tietojärjestelmän välillä, joka oli kriittistä heidän toiminnalleen.

Lisäksi olemme kehittäneet työkalun tietokantanne riippuvuuksien visualisointiin – tämän sovelluksen avulla organisaationne saa mahdollisuuden visualisoida tietokantojenne objektit kuten taulut, näkymät ja proseduurit. Näin koko organisaationne datan kanssa työskentelevien ihmisten on helpompi ymmärtää tietovarastonne sisäiset riippuvuudet.

Ahjo ja Palje

Tietokantojen ja dokumentoinnin automatisointi ja hallinta

Tietokantojen hallinnan suurimpia haasteita ovat usein objektien versioimattomuus ja useat toisistaan poikkeavat ympäristöt. Ongelmia voi syntyä myös esimerkiksi silloin, kun tietokantojen kehitys on keskittynyt ainoastaan yhdelle palvelimelle, kehittäjiä on useita ja kehitys on päällekkäistä.

ALM Partners halusi tarjota tietokantojen kehittämiseen ja hallintaan työkalun, joka tukisi skeeman ja objektien versiointia, sujuvoittaisi kehittäjien välistä yhteistyötä ja siten helpottaisi kokonaisvaltaisesti tietokantojen hallintaa ja kehittämistä. Näin syntyi Ahjo.

Ahjon etuja ovat:

 • Maksuttomuus
 • Python-pohjaisuus
 • Ladattavissa Python Package Indexistä
 • Perustuu ylläpidettyihin avoimen lähdekoodin kirjastoihin
 • Yhdessä versionhallinnan (Git) kanssa, tekee kehityksestä läpinäkyvää ja seurattavaa
 • Mahdollistaa tehokkaan yhdessä työskentelyn

Toinen avoimen lähdekoodin ratkaisuistamme on dokumentaation automatisointiin luotu Palje. Atlassian Confluence on yksi suosituista, kehittäjien töissään suosimista työkaluista – myös me ALM Partnersilla käytämme ensisijaisesti Confluencea projektiemme dokumentointiin. Tämän, usein raskaan, prosessin helpottamiseksi loimme Palkeen, jonka avulla kehittäjät voivat luoda erinomaista hierarkkista tietokantadokumentaatiota Confluenceen automaattisesti, tai projektipäälliköt voivat siirtää dokumentaatiota tilojen välillä.

Kannustamme ehdottomasti kokeilemaan Ahjoa ja Paljetta!

Ahjo ja Palje GitHub:ssa.

Tuotteemme

 • Ahjo
 • Palje

ALM Partnersin kattava liiketoiminnallinen osaaminen finanssialalta, sekä pitkä kokemus viranomaisraportoinnista, tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin, niin palveluiden kuin liiketoimintalähtöisten kehitysprojektien toimittajana.

Jukka Rytkönen

Director, Finance, Svea Ekonomi Finland

Onnistutaan yhdessä

Tuoteperheen asiantuntijamme

Haluatko kuulla lisää? Asiantuntijamme vastaavat mielellään lisäkysymyksiin tuotteita ja palveluitamme koskien. Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta tai olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme.

Headshot of Mika Mattila

Mika Mattila

Varatoimitusjohtaja

+358 50 552 8882