Artikkeli

Millaista on Data Analyst-traineen arki ALM Partnersilla?

Terve, täällä kirjoittaa Niilo, 25-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri Helsingistä! Innostuin rahoitus- ja etenkin pankkitoiminnan yhteiskunnallisesta ymmärtämisestä Warwickissa ja LSEssä suorittamissani kansainvälisen poliittisen talouden opinnoissani. Päädyin hakemaan ALM:ille töihin noin vuosi sitten, kun näin korkeakouluopiskelijoiden rekrytointiportaali Aarresaaressa ilmoituksen trainee-ohjelmasta, johon haku oli juuri auennut. Olin kiinnostunut pankki- ja finanssialasta jo entuudestaan, joten trainee-ohjelma, jossa pääsisin oppimaan kaikkea uutta tähän alaan liittyen, houkutteli.

Ennen kun hain paikkaa palautin mieleeni hieman pankkisääntelyä ja opiskelin joitain asioita pankkitoimintaa koskien itsenäisesti. Tätä tehdessäni innostuin ALM Partnersin tarjoamasta harjoittelupaikasta entistäkin enemmän. Lähetin hakemuskirjeen ja sainkin pian sen jälkeen kutsun haastatteluun. Haastattelu oli keskusteleva ja sain kertoa osaamisestani, joita minulle oli kertynyt opinnoista ja työpaikoista. Lisäksi keskustelimme mahdollisen uuden työn sisällöstä. Haastattelun jälkeen olinkin entistä toiveikkaampi, koska haastattelijat olivat kaikki mukavia ja vaikuttivat työstään aidosti kiinnostuneilta. Kun työtä sitten tarjottiin minulle, otinkin sen heti mielelläni vastaan. Aloitin työt toukokuussa 2020.

Kaltaiselleni nuorelle ammattilaiselle, joka oli valmistunut yliopistosta vasta ALMilla aloittamista edeltävänä vuonna ja ollut 6 kuukautta vakitöissä ennen ALM trainee-ohjelman alkua, ALMin perehdyttämiskoulutus oli erinomainen laajuudessaan ja sisällössään. Kolmen viikon aikana saimme kattavat perusteet sekä pankkien tasehallinnan osalta ja erilaisiin työtehtäviin, joita ALMin ammattilaiset tekevät. Koulutusosio sisälsi muun muassa

  • pankkien varainhankinnan ja pääoma-, likviditeetti- sekä korkoriskin ymmärtämistä
  • viranomaisraportoinnin, ja pankkisektorin viranomaisvalvonnan perusteet
  • paikallispankkitoiminnan analyysikoulutusta
  • SQL-kielen peruskurssin
  • ALMin tuotekehitysportfolioon tutustumista

Koin perehtymisjaksolla, että ALMilla oppimiseemme satsattiin heti alussa reilusti. Ensimmäiset kaksi viikkoa olivat perehdyttämistä ja omien tiimien työt uivat vasta pikkuhiljaa harjoitusohjelman sekaan myöhemmin. Lisäksi muut almilaiset olivat heti kättelystä iloisesti valmiina auttamaan niin koulutussisältöjen, kuin uusien työtehtävien suhteen. Tämä avoin ilmapiiri teki perehtymisestä helppoa, mielekästä ja jouhevaa.

Heti alusta alkaen olen tehnyt hommia ALM Partnersin viranomaisraportoinnin tiimissä, eli vira-tiimissä, ja sen lisäksi olen tehnyt töitä myös paikallispankkitiimin puolella. Vira-tiimissä aloitin opiskelemalla eurooppalaista ja suomalaista raportointisääntelyä sekä ohjeistusta. Pääsin pistämään oppimani heti käyttöön viestimällä vira-tietoa eteenpäin muille almilaisille, koska vastuullani on pitää kuukausittaisia vira-katsauksia uusista sääntelyn kehityksistä sekä kehittämällä firman sisäistä Confluence -vira-tietopankkia. Tässä työssä olenkin perehtynyt sekä Excel- että tekstipohjaisiin raportoinnin ohjeisiin, eurooppalaisen ja suomalaisen pankkisääntelyn lakiteksteihin ja oheisdokumentteihin, sekä raportointohjeistuksen kokoavaan tietokantaan. Olen oppinut tuottamaan selkeästi viestittäviä koonteja uusista raportointisisällöistä ja pidän roolistani ALMin sisäisenä vira-asiantuntijana.

Paikallispankkitiimissä olen päässyt tekemään korkoriskiraportteja paikallispankkiasiakkaille. Siinä on ollut mainio tilaisuus konkreettisesti oppia pankkiliiketoiminnan riskienhallinnasta. Korkoriskiraporttien lisäksi olen tehnyt tiimin raportti- ja palvelutuotantoon liittyvää back office-työtä, jossa puolestaan olen päässyt näkemään kattavasti tähän liittyvien ALMin omien laskentatyökalujen ja tietojärjestelmien toimintaa.

Tällä hetkellä työskentelen suurimman osan työviikostani asiakasprojektissa, jossa osallistun asiakkaan vira-järjestelmän kokonaisvaltaiseen testaamiseen ja kehittämiseen. Projekti vaatii laajaa osaamista raportointikehikon toiminnasta ja etenkin kykyä selvittää nopeasti raportointiin liittyviä viranomaisvaateita. Raportoinnin dataputken ymmärtäminen on tärkeää, jotta pystyy hahmottamaan raporttituotannon sisäiset vaatimukset ja mahdolliset testatessa havaittavat raportointivirheen syntymiskohdat. Excelin, tietokantakyselyjen sekä Jira-ympäristön käytön sujuvuus on projektissa keskeisiä, kuten myös tehokas viestintä asiakkaan ammattilaisten ja muiden projektiin osallistuvien ALMilaisten kanssa.

Lisäksi olen päässyt hieman osallistumaan ALMin omiin kiinnostaviin tuotekehitysprojekteihin. Näissä projekteissa olen voinut tuoda omaa vira-analyytikon näkökulmaa tuotteiden vaadittaviin toiminnallisuuksiin, ja samalla olen oppinut perusteita ohjelmistokehityksen projektinhallinnasta. Vastaavasti olen myös ollut tukemassa näiden tuotteiden myyntisuunnittelua ja osallistunut tarjousten luonnosteluun sekä myyntitilaisuuksiin. Näissä projekteissa on korostunut, kuinka helposti ALMilla voi hypätä erilaisiin projekteihin mukaan, riippumatta mihin tiimiin ’virallisesti’ kuuluu.

ALM Partnersilla työnteko on ollut hyvin jouhevaa ja etätyöskentely on tullut tutuksi koroviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi. Olen ollut toimistolla ainoastaan yhden kokonaisen päivän ja muuten olen työskennellyt täysin etänä. Myös asiakasprojektit on hoidettu etätyöskennellen. Teams- ja Atlassian-ympäristöjä käytetään ALM Partnerilla erittäin sujuvasti, mikä mielestäni on keskeinen tekijä etätyön helppouden taustalla. Jo aloittaessani koin, että ALMilla oltiin huolellisia ja aktiivisia uusien työntekijöiden mukaan ottamisessa ja sosiaalistamisessa talon tapoihin, vaikkakin normaali toimistoarki puuttuu. Työt ovat sujuneet paitsi helposti myös ilmapiiriltään mukavissa merkeissä, sillä koen olevani osa ALMin työyhteisöä, vaikka en ole vielä päässyt tapaamaan isoa osaa työkavereista muuten kuin videokokousten kautta.

Työt jatkuvat vielä toistaiseksi etänä, toivottavasti pian jo taas toimistolla yhdessä!