Artikkeli

Ahjo – apuna tietokantojen hallinnassa

Usein tietokantojen hallinnan suurimpia haasteita ovat objektien versioimattomuus ja useat toisistaan poikkeavat ympäristöt. Ongelmia voi syntyä myös esimerkiksi silloin, kun tietokantojen kehitys on keskittynyt ainoastaan yhdelle palvelimelle, kehittäjiä on useita ja kehitys on päällekkäistä.

ALM Partners halusi tarjota tietokantojen kehittämiseen ja hallintaan työkalun, joka tukisi skeeman ja objektien versiointia, sujuvoittaisi kehittäjien välistä yhteistyötä ja siten helpottaisi kokonaisvaltaisesti tietokantojen hallintaa ja kehittämistä. Näin syntyi Ahjo.

Ahjossa tietokantojen hallinnoinnin ongelmia alettiin ratkaisemaan koodivetoisesti. Koodivetoinen tietokantakehitys on huomattavan tehokasta ja läpinäkyvää, sekä kannustaa myös yleisesti testivetoiseen kehitysprosessiin.

Skeeman hallintaan valittiin kevyt Alembic-tietokantamigraattori, joka hyödyntää SQL Alchemy nimistä Python-kirjastoa.  Molemmat ovat avoimen lähdekoodin tuotteita. Tietokannat ovat paljon muutakin kuin kasa tauluja: kanta voi sisältää myös esimerkiksi näkymiä, proseduureja ja funktioita, joiden versiointiin ja hallintaan tietokantamigraattorit eivät ota kantaa.

Ahjon etuja ovat se, että se

  • On kirjoitettu Python:illa
  • On ladattavissa Python Package Index:istä
  • Perustuu ylläpidettyihin, avoimen lähdekoodin, kirjastoihin
  • Yhdessä versionhallinnan (Git) kanssa tekee kehityksestä läpinäkyvää ja seurattavaa
  • Mahdollistaa tehokkaan yhdessä työskentelyn
  • On maksuton

ALM Partners käyttää tuotteissaan avointa lähdekoodia: näin sekä ideat että toteutukset ovat avoimesti kaikkien nähtävissä ja myös hyödynnettävissä. Avoimien lähdekoodien ansiosta kehitys ei koskaan ole vain yhden yrityksen hallinnassa, vaan kehitystyötä tekee parhaimmillaan maailmanlaajuinen yhteisö. Kaikki voivat osallistua kehitystyöhön ja ohjelmistovirheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä johtaa usein korkeaan laatuun, hyvään tietoturvaan ja hyvin yhdessä toimiviin ohjelmistoihin. Tämän vuoksi myös me ALM Partnersilla haluamme tukea avoimen lähdekoodin käyttöä ja toimia vastuullisesti osana kehitystä.

Myös Ahjo toimii avoimella lähdekoodilla ja perustoiminnallisuudet ovat yksilöllisesti kustomoitavissa. Projektikohtaisesti Ahjoon on siis mahdollista toteuttaa lisätoiminnallisuutta helposti. Ahjo on myös kokonaisuutena kevyt ja helposti kaikkien saatavilla.

Ahjon voit ladata nyt ilmaiseksi:

GitHub:sta

PyPI:sta