Artikkeli

Yritysvastuuraportti vuodesta 2020

ALM Partners on julkaissut vastuullisuus raportin vuodesta 2020 ja kyseessä on ALM Partnersin toinen vastuullisuusraportti. Yritysvastuuraportilla pyrimme tunnistamaan ALM Partnersille tärkeimmät kokonaisuudet vastuullisuuden osalta. Raportin luvut perustuvat konsernin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen vuodelta 2020.

Aktiivinen dialogi sidosryhmien kanssa auttaa meitä tunnistamaan, millä osa-alueilla meidän tulisi kehittyä ja miten voisimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin.

ALM Partnersin olennaiset vastuullisuusteemat ovat:

  • yhteiskuntavastuu ja vastuullinen asiakastyö
  • ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
  • asiakkaiden tietosuoja, sekä
  • taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

ALM Partnersille omasta yhteiskuntavastuusta huolehtiminen on tärkeää: haluamme toimia vastuullisesti sidosryhmiämme kohtaan. Tavoitteenamme on parantaa entisestään asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita mahdollisia maineriskejä ja varmistaa ALM Partnersin houkuttelevuus työpaikkana.

Tutustu yritysvastuuraporttiimme alla:

Yritysvastuuraportti 2020