Ura ALM Partnersilla

Tule mukaan kasvavaan joukkoomme

Työporukka

Tarjoamme asiakkaillemme tarvittavat palvelut ja ratkaisut liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen niin tase- ja pääomanhallinnan, liiketoiminta- ja riskiraportoinnin, järjestelmien kuin viranomaisraportoinninkin alueilla. Liiketoimintaamme kuuluu myös mm. erilaiset treasury-ratkaisut, mallinnettu tietovarastointi ja datan laadunvarmistus. Tärkeintä työssämme on rakentaa yhdessä sujuvampaa arkea asiakkaillemme. 

ALM Partnersilla olet osa innostunutta ja kasvavaa organisaatiota. Yhdessä meillä on valtavasti kokemusta ja osaamista. Meillä pääset kehittymään ja kasvamaan.

Tarjoamme sinulle:

 1. Innostuneen ja motivoituneen työyhteisön
 2. Kattavat työterveyden ja hammashuollon palvelut, sekä laajan vakuutuspaketin
 3. Kulttuuri- ja liikuntaedut
 4. Laajat koulutusmahdollisuudet
 5. ALM Partnersin tulospalkkiojärjestelmän

Meillä ALM Partnersilla haluamme pitää työntekijöistämme hyvää huolta, jotta he voivat hyvin niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Joukkomme on hyvin monipuolinen. Vaikka useimmilla meistä on korkeakoulututkinto ja työ- ja koulutustaustamme ovat hyvinkin erilaiset, kiinnostus finanssialaa on yhdistävä tekijämme. Tasa-arvoinen, innostava ja kehittymään kannustava organisaatiokulttuuri on meille tärkeää ja haluamme tehdä töitä hyvässä hengessä.   

Avoimet tehtävät

Tarjoamme monipuolisia tehtäviä

ALM Partnersilla työskentelee osaajia useilla eri taustoilla, mutta meitä kaikkia yhdistää kiinnostus finanssialaa kohtaan. Kannustamme henkilöstöämme henkilökohtaiseen kasvuun ja urakehitykseen asiantuntijoina. Meillä saat innostuneen ja ammattitaitoisen työyhteisön tuen sekä pääset kehittämään vahvuuksiasi monipuolisten työtehtävien parissa.

Treasury Consultant

Lue lisää

Kasvamme voimakkaasti ja haemme osaajia tehtävään 

Treasury Consultant 

Tehtävässä olet osana viisihenkistä kehitys- ja ylläpitotiimiä, jonka työnä on toimia asiakkaidemme treasury-osastojen päivittäisen työskentelyn tukena. Menestymisen kannalta olennaisia ominaisuuksia ovat ymmärrys pankkien liiketoiminnasta sekä treasuryn tehtävistä. Kiinnostus laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja ongelmanratkaisuun katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää tarkkuutta ja silmää yksityiskohdille, sekä kykyä kriittiseen ja analyyttiseen ajatustyöhön. 

Työn ytimen muodostaa konsultointi ja tukeminen Quantum treasurynhallintajärjestelmän päivittäisessä käytössä. Toisena kokonaisuutena käyttäjätuen lisäksi, tarjoamme kehitysprojekteja uusien treasuryn prosessien käyttöönottamiseksi. Treasurynhallintajärjestelmän kehitysprojekteihin liittyy datanhallintaa yksittäisistä kaupoista ja niiden arvostukseen käytettävästä markkinadatasta aina raportointiin sekä kirjanpidonaineiston tuottamiseen asti. Työtehtävien kolmannen kokonaisuuden muodostaa järjestelmän implementointi- ja päivitysprojektit. 

Eduksesi katsomme:  

 • Kyky omaksua uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttöä nopeasti 
 • Aikaisempi kokemus treasurynhallintajärjestelmistä 
 • Ymmärrys pankkien liiketoiminnasta, sekä erilaisten rahoitusinstrumenttien käytöstä 
 • Perustaidot SQL:n käyttämisestä tietovarastoinnissa, kuten tietokantojen kehityksestä, ajoketjujen hallinnasta tai tietomallinnuksesta 
 • Kokemus pilvipalveluiden, erityisesti Azure-resurssien käytöstä 
 • Perustaidot Atlassian tuotteiden käytössä (Confluence, Jira, Bitbucket) 
 • Perustaidot ketteristä menetelmistä 
 • Perusohjelmointiosaamisen ja komentorivityökalujen käytön.  Näistä esimerkkeinä Python- ja Powershell-skriptaus 
 • Kiinnostuksen finanssialaa kohtaan ja ymmärryksen pankkien liiketoiminnasta, eritoten viranomaisraportoinnista ja tasehallinnasta 
 • Kyvyn ja halun työskennellä sekä ALM Partnersin sisäisissä kehitystehtävissä että asiakkaiden projekteissa  

Hakijan ei odoteta täyttävän jokaista edellä mainittua kohtaa. Vaikka aikaisempaa kokemusta treasurynhallintajärjestelmistä ei olisi, sinut koulutetaan alkuun järjestelmän käytössä. Asiakkaidemme kanssa työskennellessäsi treasuryn päivittäiset prosessit tulevat tutuiksi ja taidot käytettävien työkalujen suhteen karttuvat. Työskentelytyyliltäsi olet tarkka ja oma-aloitteinen sekä olet valmis omaksumaan nopeasti uusia asioita. Olet halukas ottamaan vastuuta ja tekemään omia ratkaisuja. Suomen kielen lisäksi odotamme sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. 

Minkälainen työyhteisö sinua odottaa? 

Työyhteisömme on nuorekas ja rento ja tykkäämme tehdä asioita yhdessä. Hyvä yhteishenkemme valuu myös vapaa-ajalle, jolloin voimme viettää aikaa yhdessä esimerkiksi Esports-pelien merkeissä tai urheilutapahtumiin osallistuen. ALMilaisten virkistys- ja tiimipäivät ovat myös erittäin suosittuja ja niiden sisältöön pääsevät kaikki vaikuttamaan. Työilmapiirissämme korostuu luottamus, vapaus ja rentous. Sinulle tämä näkyy vapautena vaikuttaa oman työsi lisäksi myös laajemmin tapoihimme tehdä asioita. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta ei totisena. 

Miksi ALM Partnersille kannattaa hakea töihin? 

Olemme velaton ja kannattava yritys, eli lyhyesti sanottuna luotettava työnantaja. Työnantajana olemme myös reilu ja joustava: emme diggaile ylimääräistä byrokratiaa. Meille asiakkaat ja työntekijät ovat aina ykkössijalla, koska molempia tarvitaan menestyksekkään liiketoimintamme jatkamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on helppoa viihtyä, ja jotain meistä työnantajana kertoo se, että osa muualle lähteneistä ALMilaisista on halunnut palata pian takaisin.  

Mikäli nykyinen, entiseen maailmaan palaamaan hamuava legacy-työnantajasi on pakottanut sinut istumaan taas toimistolle, hae meille. Me maksamme palkkaa aikaansaannostesi perusteella riippumatta siitä, missä ne ovat fyysisesti syntyneet. Vaikka tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti haluamastasi sijainnista, ovat Helsingin, Jyväskylän ja Tukholman toimistomme luonnollisesti käytettävissäsi.  

Työsuhde-etuina tarjoamme sinulle kattavat työterveys- ja hammashuoltopalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä laajan vakuutuspaketin, joka sisältää mm. sairaskulu- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja siksi tarjoammekin työntekijöillemme laajat koulutusmahdollisuudet, mm. Coursera-verkkokurssialustan. Meillä pääset takuulla oppimaan uutta liiketoiminnasta ja finanssimaailmasta. 

Töiden aloitus ja palkka 

Työt alkavat sopimuksen mukaan. Olemme kiinnostuneista urallaan eri vaiheissa olevista ihmisistä: palkkahaarukka tähän tehtävään on 3 700 – 4 100 €/kk riippuen kokemuksestasi. Olit sitten junnumpi tai seniorimpi, olethan meihin rohkeasti yhteydessä! 

Saimmeko sinut kiinnostumaan? Hienoa, lähetä meille hakemuksesi! 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@almpartners.fi  mahdollisimman pian tai viimeistään 3.2.2023. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Teemu Huotari (teemu.huotari@almpartners.fi , +358504694454) 

Piilota

Viranomaisraportoinnin trainee

Lue lisää

Kasvamme voimakkaasti ja haemme useaa 

Viranomaisraportoinnin traineeta 

finanssialan viranomaisraportointitoimintoihimme. Tarjoamme sinulle harjoittelupaikan, jossa pääset perehtymään pankkisääntelyn tuoreimpiin kiemuroihin ja kehittymään laaja-alaisesti pankkien riskienhallintaan ja viranomaisraportointiin liittyvissä tehtävissä. Pääset myös aikaisessa vaiheessa osallistumaan oman tiimin tuotantoraportointiin ja näyttämään kyntesi eri pankkisääntelyyn liittyvissä selvittelypyynnöissä. 

Trainee-jakso: 

Trainee-jakson alusta asti olet osana tiimiä oppimassa ja syvennyt myös itsenäisesti raportointikokonaisuuksiin. Jakso sisältää todella monipuolisen kattauksen koulutuksia niin oman tiimin kun organisaation muiden tiimien palveluihin ja toimintoihin liittyen. Työssä onnistuaksesi sinulla tulee olla aito kiinnostus itsesi kehittämiseen ja halu syventyä pankkialan riskienhallintavaateisiin. Tahdot kasvaa rahoitusalan ammattilaiseksi, joka ymmärtää pankkitoiminnan liiketoiminnallisen sekä teknisen puolen. Menestyksekkään trainee-jakson päätteeksi sinulla on mahdollisuus jatkaa asiantuntijatehtävissä viranomaisraportoinnin tuotannon parissa sekä kiinnostuksesi mukaan toimia asiakasrajapinnassa ja ottamaan enemmän palvelukohtaista vastuuta. Kehitämme myös raportointityökalujamme jatkuvasti ja oman mielenkiinnon mukaan pääset osallistumaan pienkehityshankkeisiin näihin liittyen.  

Eduksesi katsomme:  

 • Mahdollisesti jo hankitun kokemuksen pankki-, rahoitus- tai IT-alan tehtävistä. 
 • Pankkisääntelyn tai viranomaisraportoinnin tuntemus ennestään.
 • Tietokantakyselyiden (SQL) perusteet.  
 • Aiempi kokemus raportoinnista tai projektityöskentelystä. 
 • Kiinnostuksen kehittyä ja oppia lisää asiakasvastuutehtävistä. 

Työskentelytyyliltäsi olet tarkka ja oma-aloitteinen sekä omaksut nopeasti uusia asioita. Olet kiinnostunut pankkitoiminnasta ja paneudut mielelläsi yksityiskohtiin. Lisäksi sinulla on halu palvella asiakkaitamme ensiluokkaisesti. Tiimissämme arvostamme luottamusta sekä yhteistyökykyistä asennetta toistemme kanssa ja vaalimme näitä arvoja myös asiakastyössämme. Suomen kielen lisäksi sinun tulisi puhua ja kirjoittaa myös hyvää englannin kieltä. Lisäksi ruotsin kielen taito luetaan eduksesi. 

Minkälainen tiimi sinua odottaa? 

Yli 120 ALMilaisesta koostuva työyhteisömme on rento ja yhteisöllinen. Työyhteisömme on nuorekas ja rento ja tykkäämme tehdä asioita yhdessä. Hyvä yhteishenkemme valuu myös vapaa-ajalle, jolloin voimme viettää aikaa yhdessä esimerkiksi Esports-pelien merkeissä tai urheilutapahtumiin osallistuen. ALMilaisten virkistys- ja tiimipäivät ovat myös erittäin suosittuja ja niiden sisältöön pääsevät kaikki vaikuttamaan. Työilmapiirissämme korostuu luottamus, vapaus ja rentous. Sinulle tämä näkyy vapautena vaikuttaa oman työsi lisäksi myös laajemmin tapoihimme tehdä asioita. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta ei totisena. 

Miksi ALM Partnersille kannattaa hakea töihin? 

Olemme velaton ja kannattava yritys, eli lyhyesti sanottuna luotettava työnantaja. Työnantajana olemme myös reilu ja joustava: emme diggaile ylimääräistä byrokratiaa. Meille asiakkaat ja työntekijät ovat aina ykkössijalla, koska molempia tarvitaan menestyksekkään liiketoimintamme jatkamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on helppoa viihtyä, ja jotain meistä työnantajana kertoo se, että osa muualle lähteneistä ALMilaista on halunnut palata pian takaisin. 

Työsuhde-etuina tarjoamme sinulle kattavat työterveys- ja hammashuoltopalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä laajan vakuutuspaketin, joka sisältää mm. sairaskulu- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja siksi tarjoammekin työntekijöillemme laajat koulutusmahdollisuudet, mm. Coursera-verkkokurssialustan. Meillä pääset takuulla oppimaan uutta liiketoiminnasta ja finanssimaailmasta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti haluamastasi sijainnista, mutta Helsingin ja Jyväskylän toimistomme ovat luonnollisesti käytettävissäsi. 

Milloin työt alkavat? 

Työt alkavat 13.3.2023 tai sopimuksen mukaan ja tehtävä on määräaikainen 30.9.2023 saakka. Trainee-jakson lähtöpalkka on 2 750 €. Menestyksekkään trainee-jakson jälkeen tulemme tarjoamaan jatkosopimusta ja mahdollisuutta kehittyä huippuosaajaksi. 

Saimmeko sinut kiinnostumaan? Hienoa, lähetä meille hakemuksesi! 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@almpartners.fi  viimeistään 15.2.2023. Hakemuksessasi toivomme, että avaat myös tietoteknisiä valmiuksiasi, kuten mahdollista tietokanta- sekä Excel-osaamistasi.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Viranomaisraportointitiimin vetäjä Nicole Aladin numerosta 050 358 1150 tai nicole.aladin@almpartners.fi. 

Lue edellisten harjoittelijoiden kokemuksista: https://almpartners.fi/millaista-on-data-analyst-traineen-arki-alm-partnersilla/ 

 

Piilota

Analyytikko trainee

Lue lisää

Kasvamme voimakkaasti ja haemme  

Analyytikko traineeta 

tase- ja riskienhallinnan analyysitiimiimme. Tarjoamme sinulle trainee-paikan, jossa pääset näköalapaikalle perehtymään korkoriskin pankkisääntelyyn ja kehittymään laaja-alaisesti pankkien riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä. Tiimimme vastaa asiakkaidemme pankkitoiminnan korko- ja likviditeettiriskimallinnuksesta, minkä lisäksi toteutamme tasehallintaan liittyviä kehityshankkeita esimerkiksi raportoinnin automatisointiin liittyen. Tuotamme useita ratkaisuja asiakkaidemme riskien- ja pääomanhallintaan aina korkokate-ennusteiden mallinnuksesta suojauslaskentaan ja tasetuotteiden arvostukseen. 

Tiimimme ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä antaa toimenpidesuosituksia asiakkaillemme pankkiliiketoiminnalliseen päätöksentekoon ja kehittämiseen. Seuraamme tiiviisti korkomarkkinoiden liikkeitä ja makrotaloudellisia muutoksia tukeaksemme asiakkaitamme esimerkiksi korkoriskisuojaustoimenpiteissä sekä niiden vaikutusten arvioinnissa.  

Minkälainen tiimi sinua odottaa? 

Tiimimme koostuu seitsemästä finanssialan tase- ja riskienhallinnan asiantuntijasta, joilla on aktiivinen, analyyttinen ja eteenpäin katsova ote työhön. Puhallamme yhteen hiileen ja haluamme, että jokainen viihtyy työssään. Tiimiämme kuvastaa luottamus, saumaton yhteistyö ja arvostus toisiamme kohtaan. Vaalimme näitä arvoja myös asiakastyössämme. 

Tiimillämme on vahva osaaminen laadukkaan tase- ja riskienhallinnan palvelun tuottamiseen sekä asiakkaidemme päätöksenteon tukemiseen kannattavuuteen ja riskienhallintaan liittyvissä haasteissa. Kehitämme raportointiamme ja luomme uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden ja viranomaisen jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.  

Trainee-jakso: 

Trainee-jakson alusta asti olet osana tiimiä oppimassa tase- ja riskienhallinnasta sekä syvennyt itsenäisesti tiimin raportointikokonaisuuksiin. Tulet saamaan tukea kaikilta tiimiläisiltä trainee-jakson aikana sekä pääset heti alusta mukaan tiimin työtehtäviin ja seuraamaan haastavampia raportointi-, mallinnus- ja selvitystöitä. Pääset myös validoimaan ja analysoimaan korkoriskimallinnuksen tuloksia sekä syventymään relaatiotietokantoihin ja PowerBI-ratkaisuihin. Pääset myös vaikuttamaan tehtävänkuvaasi aikaisemman osaamisesi ja kokemuksesi perusteella. 

Työssä onnistuaksesi sinulla tulisi olla aito kiinnostus itsesi jatkuvaan kehittämiseen ja halu syventyä pankkialan riskienhallintavaateisiin. Tahdot kasvaa rahoitusalan ammattilaiseksi, joka ymmärtää pankkitoiminnan liiketoiminnallisen sekä teknisen puolen. Menestyksekkään trainee-jakson päätteeksi sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan erilaisiin projekteihin ja kehityshankkeisiin asiantuntijan roolissa tai toimimaan kiinnostuksesi mukaan asiakasrajapinnassa ja ottamaan enemmän palvelukohtaista vastuuta. Urakehitysmahdollisuudet ALM Partnersilla ovat hyvin laajat ja toiveitasi urapolun suunnasta pyritään aina mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. 

Eduksesi katsomme:  

 • Mahdollisesti jo hankitun kokemuksen pankki-, rahoitus-, riskienhallinta- tai IT-alan tehtävistä.  
 • Pankkisääntelyn (esim. Basel/IRRBB) tuntemus ennestään. 
 • Tietokantakyselyiden (SQL) perusteet tai muun tietoteknisen osaamisen.  
 • Selkeän ja tarkan kirjallisen ilmaisutaidon. 
 • Kiinnostuksen kehittyä ja oppia asiakasvastuutehtävistä, riskimallinnuksesta ja korkomarkkinoista. 

Toivoisimme myös, että olisit korkeakouluopintojesi loppuvaiheessa tai vastavalmistunut. Työskentelytyyliltäsi olet ratkaisukeskeinen, tarkka ja oma-aloitteinen sekä omaksut nopeasti uusia asioita. Olet kiinnostunut pankkiliiketoiminnasta, haluat paneutua yksityiskohtiin sekä otat mielelläsi vastuuta. Lisäksi sinulla on halu palvella asiakkaitamme ensiluokkaisesti. Suomen kielen lisäksi sinun tulisi puhua ja kirjoittaa myös hyvää englannin kieltä. Lisäksi ruotsin kielen taito luetaan eduksesi. 

Miksi ALM Partnersille kannattaa hakea töihin? 

Yli 120 ALMilaisesta koostuva työyhteisömme on rento ja yhteisöllinen. Hyvä yhteishenkemme näkyy myös vapaa-ajalla, jolloin voimme viettää aikaa yhdessä esimerkiksi lautapeli-iltojen, lanien tai tennispelien merkeissä. Jos sinulle sopivaa vapaa-ajan tekemistä meiltä ei vielä löydy, otamme uudet ideat ilolla vastaan! Työilmapiirissämme korostuu luottamus, vapaus ja rentous. Sinulle tämä näkyy vapautena vaikuttaa oman työsi lisäksi myös laajemmin tapoihimme tehdä asioita. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta ei totisena. 

Olemme velaton ja kannattava yritys, joten olemme luotettava työnantaja. Työnantajana olemme myös reilu ja joustava: olemme matalan hierarkian ja byrokratian yritys. Meille asiakkaat ja työntekijät ovat aina ykkössijalla, koska molempia tarvitaan menestyksekkään liiketoimintamme jatkamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on helppoa viihtyä, ja jotain meistä työnantajana kertoo se, että osa muualle lähteneistä ALMilaista ovat halunneet palata pian takaisin. 

Työsuhde-etuina tarjoamme sinulle kattavat työterveys- ja hammashuoltopalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä laajan vakuutuspaketin, joka sisältää mm. sairaskulu- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja siksi tarjoammekin työntekijöillemme laajat koulutusmahdollisuudet (mm. Coursera-verkkokurssialustan). Meillä pääset oppimaan uutta liiketoiminnasta ja finanssimaailmasta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti haluamastasi sijainnista, mutta Helsingin ja Jyväskylän toimistomme ovat luonnollisesti käytettävissäsi. 

Milloin työt alkavat? 

Työt alkavat 13.3.2023 tai sopimuksen mukaan ja tehtävä on määräaikainen 30.9.2023 saakka. Trainee-jakson lähtöpalkka on 2750 €. Menestyksekkään trainee-jakson jälkeen tulemme tarjoamaan jatkosopimusta ja mahdollisuutta kehittyä huippuosaajaksi. 

Saimmeko sinut kiinnostumaan? Hienoa, lähetä meille hakemuksesi! 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@almpartners.fi  viimeistään 19.2.2023. Hakemuksessasi toivomme, että avaat myös tietoteknisiä valmiuksiasi, kuten mahdollista tietokanta-, Excel- tai PowerBI-osaamistasi.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Analyysitiimin vetäjä Alma Kuvaja numerosta 050 562 9492 tai alma.kuvaja@almpartners.fi. 

Lue edellisten harjoittelijoiden kokemuksista: https://almpartners.fi/millaista-on-data-analyst-traineen-arki-alm-partnersilla/ 

Piilota

Treasury-konsultoinnin trainee

Lue lisää

Kasvamme voimakkaasti ja haemme osaajia tehtävään 

Treasury-konsultoinnin trainee 

Tehtävässä olet osana viisihenkistä kehitys- ja ylläpitotiimiä, jonka työnä on toimia asiakkaidemme treasury-osastojen päivittäisen työskentelyn tukena. Menestymisen kannalta olennaisia ominaisuuksia ovat ymmärrys pankkien liiketoiminnasta sekä treasuryn tehtävistä. Kiinnostus laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja ongelmanratkaisuun katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää tarkkuutta ja silmää yksityiskohdille, sekä kykyä kriittiseen ja analyyttiseen ajatustyöhön. 

Työn ytimen muodostaa konsultointi ja tukeminen Quantum treasurynhallintajärjestelmän päivittäisessä käytössä. Toisena kokonaisuutena käyttäjätuen lisäksi, tarjoamme kehitysprojekteja uusien treasuryn prosessien käyttöönottamiseksi. Treasurynhallintajärjestelmän kehitysprojekteihin liittyy datanhallintaa yksittäisistä kaupoista ja niiden arvostukseen käytettävästä markkinadatasta aina raportointiin sekä kirjanpidonaineiston tuottamiseen asti. Työtehtävien kolmannen kokonaisuuden muodostaa järjestelmän implementointi- ja päivitysprojektit. 

Eduksesi katsomme:  

 • Kyky omaksua uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttöä nopeasti 
 • Ymmärrys pankkien liiketoiminnasta, sekä erilaisten rahoitusinstrumenttien käytöstä 
 • Kiinnostuksen finanssialaa kohtaan ja ymmärryksen pankkien liiketoiminnasta 
 • Perustaidot SQL:n käyttämisestä tietovarastoinnissa, kuten tietokantojen kehityksestä, ajoketjujen hallinnasta tai tietomallinnuksesta 
 • Kokemus pilvipalveluiden, erityisesti Azure-resurssien käytöstä 
 • Perustaidot Atlassian tuotteiden käytössä (Confluence, Jira, Bitbucket) 
 • Perustaidot ketteristä menetelmistä 
 • Perusohjelmointiosaamisen ja komentorivityökalujen käytön. Näistä esimerkkeinä Python- ja Powershell-skriptaus.
 • Kyvyn ja halun työskennellä sekä ALM Partnersin sisäisissä kehitystehtävissä että asiakkaiden projekteissa  

Hakijan ei odoteta täyttävän jokaista edellä mainittua kohtaa. Asiakkaidemme kanssa työskennellessäsi treasuryn päivittäiset prosessit tulevat tutuiksi ja taidot käytettävien työkalujen suhteen karttuvat. Työskentelytyyliltäsi olet tarkka ja oma-aloitteinen sekä olet valmis omaksumaan nopeasti uusia asioita. Olet halukas ottamaan vastuuta ja tekemään omia ratkaisuja. Suomen kielen lisäksi odotamme sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. 

Minkälainen työyhteisö sinua odottaa? 

Työyhteisömme on nuorekas ja rento ja tykkäämme tehdä asioita yhdessä. Hyvä yhteishenkemme valuu myös vapaa-ajalle, jolloin voimme viettää aikaa yhdessä esimerkiksi Esports-pelien merkeissä tai urheilutapahtumiin osallistuen. ALMilaisten virkistys- ja tiimipäivät ovat myös erittäin suosittuja ja niiden sisältöön pääsevät kaikki vaikuttamaan. Työilmapiirissämme korostuu luottamus, vapaus ja rentous. Sinulle tämä näkyy vapautena vaikuttaa oman työsi lisäksi myös laajemmin tapoihimme tehdä asioita. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta ei totisena. 

Miksi ALM Partnersille kannattaa hakea töihin? 

Olemme velaton ja kannattava yritys, eli lyhyesti sanottuna luotettava työnantaja. Työnantajana olemme myös reilu ja joustava: emme diggaile ylimääräistä byrokratiaa. Meille asiakkaat ja työntekijät ovat aina ykkössijalla, koska molempia tarvitaan menestyksekkään liiketoimintamme jatkamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on helppoa viihtyä, ja jotain meistä työnantajana kertoo se, että osa muualle lähteneistä ALMilaisista on halunnut palata pian takaisin.  

Mikäli nykyinen, entiseen maailmaan palaamaan hamuava legacy-työnantajasi on pakottanut sinut istumaan taas toimistolle, hae meille. Me maksamme palkkaa aikaansaannostesi perusteella riippumatta siitä, missä ne ovat fyysisesti syntyneet. Vaikka tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti haluamastasi sijainnista, ovat Helsingin, Jyväskylän ja Tukholman toimistomme luonnollisesti käytettävissäsi.  

Työsuhde-etuina tarjoamme sinulle kattavat työterveys- ja hammashuoltopalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä laajan vakuutuspaketin, joka sisältää mm. sairaskulu- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja siksi tarjoammekin työntekijöillemme laajat koulutusmahdollisuudet, mm. Coursera-verkkokurssialustan. Meillä pääset takuulla oppimaan uutta liiketoiminnasta ja finanssimaailmasta. 

Töiden aloitus ja palkka 

Työt alkavat  13.3.2023 tai sopimuksen mukaan ja tehtävä on määräaikainen 30.9.2023 saakka. Trainee-jakson lähtöpalkka on 2750 €. Menestyksekkään trainee-jakson jälkeen tulemme tarjoamaan jatkosopimusta ja mahdollisuutta kehittyä huippuosaajaksi.  

Saimmeko sinut kiinnostumaan? Hienoa, lähetä meille hakemuksesi! 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@almpartners.fi  mahdollisimman pian tai viimeistään 15.2.2023. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Teemu Huotari (teemu.huotari@almpartners.fi , +358504694454) 

Piilota

International Markets and Sales Trainee

Lue lisää

We are growing strongly and are looking for    

International Markets and Sales Trainee  

to join our international business team. We offer you a trainee position in a team that works with  

 • International market entry projects 
 • Researching markets and regulations 
 • Researching competitors 
 • Giving recommendations and analysis on steps to support our goals 
 • International sales and marketing activities 
 • Supporting in lead generation 
 • Coordinating opportunities with the team 
 • Supporting marketing team in international marketing efforts 
 • Coordinating the internal collaboration with other teams in the company that support international sales  
 • Customers  
 • Updating active communication  
 • Attending meetings  
 • Coordinating actions and activities  

International sales and marketing team – who are we?  

Our small but spicy team of three consists of two experts focusing on international business and one experienced in marketing and communication. We are all located in different places and hence, have perfected the hybrid model of working domestically and internationally, remotely and on location, with routines and with highly dynamic and hectic situations, and with Finnish, English and Finglish. We trust and respect each other, value differences and excel together.  

We are facing new, sometimes complex and challenging situations every day. In the core of our team is communication with different – both internal and external – stakeholders. Understanding of banking and finance plus regulation and data, in addition to interest and drive to new and unknown, is in the background of everything we do.   

Trainee period:  

From the beginning of your trainee period, you will be part of a team, learning about our competences as a company and the practicalities of international business team, as well as independently taking on small market explorer and entry tasks. You will be supported by all team members during the trainee period and will be involved in the team activities from the start. In addition, part of our trainee period is an extensive package of introductory and more in-depth sessions and courses, all designed to welcome you to the world of ALM Partners.  

To succeed in the job, you should have a genuine interest in continuous self-development and a willingness to immerse yourself both in the risk, regulatory and data management needs of the banking industry as well as the sales and account management in a new market. You want to grow as an expert sales professional. At the end of a successful trainee period, you will have the opportunity to get involved in various market entry, presales and sales, and account management duties and developments in an assisting role or, depending on your interests, to work at the client interface and take on more project specific responsibilities.  

You may be who we are looking for if you  

 • Enjoy working in a dynamic environment where we learn and develop as we grow  
 • Have the ability to problem solve on the go   
 • Have an outgoing personality  
 • Are able to support in driving engagement internally and externally   
 • Potentially have gained experience from banking and finance, risk management or sales in IT sector  
 • Finishing or have finished your academic education  
 • Have a professional working proficiency in Finnish and in English, both oral and written    
 • Nordic or other European language proficiency is a plus    

What kind of workplace would you be joining? 

Our over 120 “ALMilaiset” form a laid-back community of fellow professionals. Many of us enjoy each other’s company also after work, for example by organizing and joining the occasional board game evening. In case you are interested in other kind of off-work activities, we are happy to take suggestions! Our working environment emphasizes trust, freedom, and casualness. You may see this in how you can influence not only your own work but also how we do things more generally. We are fully engaged at work, but we do not take ourselves too seriously. 

Why should you apply to join ALM Partners? 

We are a profitable Regtech and growth company. This means that we are a reliable employer where you have room to grow. As an employer, we are fair and flexible: we dislike unnecessary red tape. We regard both our clients and our employees our first priority because both are needed for our successful business to continue in the future. It is easy to enjoy working with us, and we are fortunate that some who have left us to join other employers have soon decided to return to us. 

Our benefits include a comprehensive set of occupational health and dental services, culture and physical activity benefits, and an extensive insurance coverage, including health insurance and leisure time accidental injury insurance. We invest in professional development, and therefore we offer an extensive set of training opportunities. With us you will surely learn new things about business and banking. Our offices are currently situated in Helsinki and Jyväskylä, but we offer the possibility to work remotely from your chosen location.  

When would I start? What is the salary range? 

The job starts on March 13, 2023, or when convenient to both parties. The position is fixed-term until September 30, 2023. Starting salary for the trainee period is 2750 €. After a successful trainee period we’ll offer a new contract and a possibility to develop into a top-notch market entry, sales and account management expert.  

Do we seem interesting to you? Cool, send us your application! 

Send us your application and your CV to rekry@almpartners.fi on or before February 19, 2023. 

For more information, contact either  

Director of International Business Heli Sumelius by email at heli.sumelius@almpartners.fi  

Partnerships Manager Ali Abdulla by email at ali.abdulla@almpartners.fi or by phone at +973 33686763    

Check out the experiences of our past trainees (in Finnish): https://almpartners.fi/millaista-on-data-analyst-traineen-arki-alm-partnersilla/ 

Piilota

Data Engineer trainee

Lue lisää

Kasvamme voimakkaasti ja haemme useaa 

Data Engineer traineeta 

Olit sitten urallasi jo pidemmälle edennyt tai vasta korkeakouluopintojen loppuvaiheessa ja urasi alussa tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä tekemään oikeita datatöitä finanssialan asiakkaiden kanssa. 

Työn ytimen muodostavat datavirran hallinnointi lähdejärjestelmistä raportointiin ja jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon. Käsiteltävä data liittyy mm. pankkien luotto- ja rahoitusinstrumentteihin, ja datan käyttökohteet liittyvät pääosin pankkien riskienhallintaan ja viranomaisraportointiin. Tehtävässä menestymisen kannalta olennaisia ominaisuuksia ovat kiinnostus laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja ongelmanratkaisuun sekä sitoutuminen jatkuvaan prosessiin, jossa dataputkia kehitetään ja automatisoidaan. Työ yhdistää pankkien dataprosessit ja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseksi palveluksi asiakkaillemme, joten kiinnostus finanssialaa kohtaan on tärkeää, ja ymmärrys pankkien liiketoiminnan saloista katsotaan eduksi. 

Trainee-jakso 

Trainee-jakson aikana tutustut ALM Partnersin asiakkailleen tuottamiin jatkuviin ylläpito- ja raportointipalveluihin sekä mahdollisuuksien mukaan osallistut näihin liittyviin kehitysprojekteihin. Oikeiden datatöiden ohella saat kattavan perehdytyksen pankkien dataan, liiketoimintaan ja viranomaisraportointiin. Pääasiallisena data-alustana tulet käyttämään SQL Serveriä, ja trainee-jakson päätteeksi elät ja hengität T-SQL:ää. Lähtötaitoja tärkeämpää on aito mielenkiinto dataongelmien ratkontaan ja uusien teknologioiden oppimiseen. 

Trainee-paikkoja on tarjolla useassa tiimissämme ja riippuen mielenkiinnostasi löydämme sinulle juuri oikean. Työtä meillä tehdään kuitenkin hyvin paljon yli tiimirajojen ja tuletkin trainee vaiheessa olemaan paljon tekemisissä myös muiden samaa aikaa aloittavien kanssa. 

Opit itsenäiseksi ammattilaiseksi, joka ottaa vastuuta ratkaisuistaan eikä jätä löytämiään epäkohtia huomiotta. Tahdot kasvaa rahoitusalan ammattilaiseksi, joka ymmärtää pankkitoiminnan tekniset puitteet ja myös niiden yhteyden pankin liiketoimintaan. Menestyksekkään trainee-jakson päätteeksi sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin asiantuntijan roolissa tai toimimaan kiinnostuksesi mukaan asiakasrajapinnassa ja ottamaan enemmän palvelukohtaista vastuuta.    

Eduksesi katsomme:  

 • Kiinnostuksen finanssialaa kohtaan ja ymmärryksen pankkien liiketoiminnasta. 
 • Kyvyn ja halun työskennellä myös asiakasympäristössä ja –projekteissa. 
 • Korkeakoulututkinnon tai mahdollisimman loppuvaiheessa olevat opinnot. 
 • Nykyaikaisen tietokanta- ja data-arkkitehtuuriosaamisen (mm. MS SQL Server) 
 • ETL, raportointi- ja ohjelmointiosaamisen (mm. SQL, Power BI, Python, Power Shell) 
 • Osaamisen pilviympäristöistä (Azure, Google Cloud) 
 • Aikaisemman kokemuksen versiohallinnasta 

Työskentelytyyliltäsi olet tarkka ja oma-aloitteinen sekä omaksut nopeasti uusia asioita. Olet valmis ottamaan vastuuta ja tekemään omia ratkaisuja. Suomen lisäksi odotamme sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. 

Miksi ALM Partnersille kannattaa hakea töihin? 

Yli 120 ALMilaisesta koostuva työyhteisömme on rento ja yhteisöllinen. Hyvä yhteishenkemme näkyy myös vapaa-ajalla, jolloin voimme viettää aikaa yhdessä esimerkiksi lautapeli-iltojen, lanien tai tennispelien merkeissä. Jos sinulle sopivaa vapaa-ajan tekemistä meiltä ei vielä löydy, otamme uudet ideat ilolla vastaan! Työilmapiirissämme korostuu luottamus, vapaus ja rentous. Sinulle tämä näkyy vapautena vaikuttaa oman työsi lisäksi myös laajemmin tapoihimme tehdä asioita. Meillä tehdään töitä tosissaan, mutta ei totisena. 

Olemme velaton ja kannattava yritys, joten olemme luotettava työnantaja. Työnantajana olemme myös reilu ja joustava: olemme matalan hierarkian ja byrokratian yritys. Meille asiakkaat ja työntekijät ovat aina ykkössijalla, koska molempia tarvitaan menestyksekkään liiketoimintamme jatkamiseen myös tulevaisuudessa. Meillä on helppoa viihtyä, ja jotain meistä työnantajana kertoo se, että osa muualle lähteneistä ALMilaisista on halunnut palata pian takaisin. 

Työsuhde-etuina tarjoamme sinulle kattavat työterveys- ja hammashuoltopalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä laajan vakuutuspaketin, joka sisältää mm. sairaskulu- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja siksi tarjoammekin työntekijöillemme laajat koulutusmahdollisuudet (mm. Coursera-verkkokurssialustan). Meillä pääset oppimaan uutta liiketoiminnasta ja finanssimaailmasta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä paikkariippumattomasti haluamastasi sijainnista, mutta Helsingin ja Jyväskylän toimistomme ovat luonnollisesti käytettävissäsi. 

Milloin työt alkavat? 

Työt alkavat 13.3.2023 tai sopimuksen mukaan ja tehtävä on määräaikainen 30.9.2023 saakka. Trainee-jakson lähtöpalkka on 2750 €/kk. Menestyksekkään trainee-jakson jälkeen tulemme tarjoamaan jatkosopimusta ja mahdollisuutta kehittyä huippuosaajaksi. 

Saimmeko sinut kiinnostumaan? Hienoa, lähetä meille hakemuksesi! 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@almpartners.fi  viimeistään 19.2.2023.  

Lisätietoja tehtävästä antaa Joonas Varpelaide  (+358445145414 tai joonas.varpelaide@almpartners.fi) 

Lue edellisten traineeden kokemuksista: https://almpartners.fi/millaista-on-traineen-arki-alm-partnersilla/ 

Piilota

Haluatko tulevaisuuden ammattilaiseksi?

Trainee-ohjelma

ALM Partners kasvaa vauhdilla ja etsimme pitkin vuotta joukkoomme tulevaisuuden ammattilaisia monipuolisiin, haastaviin ja ammattitaitoa kehittäviin trainee-tehtäviin eri liiketoiminta-alueillemme. Trainee-ohjelmaan voivat hakea niin vastavalmistuneet ja opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat, kuin esimerkiksi uutta urasuuntaa tavoittelevat.

Etsimme säännöllisesti mm. Analyytikko-, Data Engineer & Scientist– sekä Kehittäjä-traineita. Sinun ei tarvitse olla valmis ammattilainen, vaan riittää, että haluat aktiivisesti kehittää omaa osaamistasi ja olet innostunut oppimaan uutta alastasi. Olet tiimipelaaja ja haluat tehdä yhdessä töitä asiakkaidemme sujuvamman arjen eteen. 

Trainee-ohjelmasi suunnitellaan aiemman osaamisesi ja työtiimisi mukaan. Saat kattavan perehdytyksen niin liiketoiminnalliselle kuin teknisellekin puolelle. Meillä töitä tehdään yhdessä ja sinulla on aina tiimisi tuki työskennellessäsi – tuemme sinua omassa kehittymisessäsi ja kannustamme eteenpäin! Tarjoamme ALM Partners- traineelle kilpailukykyisen ja reilun palkan, kattavat työsuhde-edut, mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtäväkentän sekä loistavan mahdollisuuden työuralla etenemiseen. Traineen työsuhde on aluksi määräaikainen, ja ohjelman päätyttyä Trainee yleensä sijoittuu asiantuntijatehtäviin ALM Partnersilla.

Trainee-hakuja avaamme liiketoiminnan tarpeiden mukaan, yleensä muutaman kerran vuodessa. Vaikka meillä ei olisi tällä hetkellä avoimia trainee-paikkoja, voit aina laittaa meille avoimen hakemuksen osoitteeseen rekry@almpartners.fi! Seuraamalla ALM Partnersia Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä saat tiedon käynnissä olevista hauista.

Ilmoitamme sivuillamme, kun seuraava haku aukeaa