Artikkeli

ALM Partners 2021 – kasvua jo yhdettätoista vuotta peräkkäin

ALM Partners ylsi vuonna 2021 erinomaisiin tuloksiin Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa, yhdessä asiakkaiden kanssa. Tilikauden operatiivisen liikevaihdon voimakas kasvu 8,1 miljoonaan euroon (+ 21 %) oli erityisesti Suomessa laajentuneen liiketoiminnan ansiota ja vuosi olikin jo yhdestoista peräkkäinen kasvun vuosi. Kokonaisliikevaihto tilikaudelta oli 8,5 miljoonaa euroa, liiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja ALM Partnersin taloudellinen tilanne jatkuu hyvänä. Yhtiön liikevoitto vuodelta 2021 oli 841 tuhatta euroa.

ALM Partnersin korkealaatuiset riskienhallinnan, tasehallinnan, viranomaisraportoinnin ja tiedonhallinnan ratkaisut sekä erityisosaajat mahdollistavat vakaan kasvun tulevaisuudessa. Yhtiö on panostanut vuonna 2021 voimakkaasti oman viranomaisraportoinnin ratkaisutarjontansa kehittämiseen eurooppalaisille markkinoille. Tuotekehityshankkeessa – jota mm. Business Finland tuotekehityslainallaan tukee – keskitytään finanssialan tietokantaratkaisun (CRDM) ja tätä hyödyntävän EU-alueella vaatimukset täyttävän raportointiratkaisun valmiuksien kehittämiseen.

ALM Partnersin kansainvälinen liiketoiminta pysyi samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Vuonna 2021 ALM Partners investoi voimakkaasti asiakkaisiin, henkilöstöön sekä omiin tuoteratkaisuihin ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksien lisäämiseen. Haastavasta ja muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta asiakas- että henkilöstötyytyväisyys säilyivät korkeana. Tuotekehitysinvestoinnit mahdollistavat sen, että ALM Partners pystyy tarjoamaan entistäkin paremmin paikkariippumattomia ratkaisuja ja siten jatkaa myös kansainvälistä kasvua.

Osaava henkilöstö mahdollistaa vahvan kasvun. ALM Partners -konsernissa oli vuoden 2021 lopussa 91 työntekijää, eli 17 enemmän kuin edellisenä vuonna. Rekrytoinnit jatkuvat voimakkaasti myös vuonna 2022.

Strategian mukaisesti vuodelle 2022 ALM Partners tavoittelee operatiivisessa liikevaihdossa 15 prosentin ylittävää orgaanista vuosikasvua ja toteutuneen viranomaisraportointia vahvistavan liiketoimintakaupan myötä yli 20 prosentin kokonaiskasvua. Kannattavuuden odotetaan säilyvän aiempien vuosien vakaalla tasolla. Liiketoimintaolosuhteet, ALM Partnersin vahva asiantuntijapohja sekä viranomaisraportoinnin ratkaisujen investoinnit luovat erinomaiset edellytykset vahvan kasvun sekä kansainvälistymisen jatkumiselle tilikaudelle 2022.