Referenssi

Yhteistyömme S-pankin kanssa

ALM Partnersin vahva liiketoiminta- ja mallinnusosaaminen tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin.

ALM Partners on S-Pankin tasehallinta- ja riskienhallintamallinnuksen yhteistyökumppani. Teemme yhteistyötä mm. korkoriskien hallinnan (IRRBB), likviditeetti- ja muun tase- ja riskienhallintamallinnuksen alueilla. ALM Partnersin vahva liiketoiminta- ja mallinnusosaaminen tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin, niin jatkuvien tasehallinnallisten palveluiden kuin liiketoimintalähtöisten kehitysprojektien toimittajana.

Aki Gynther,
Pankkitoiminnan johtaja – S-pankki