Referenssi

Yhteistyömme Avanzan kanssa

Yhteistyö ALM Partnersin kanssa on tarjonnut meille tärkeää tietoa siitä, kuinka pankin korkoriskin mallinnusta ja hallintoprosesseja voidaan parantaa.

Avanza perustettiin vuonna 1999, jonka jälkeen se on kasvanut pienestä online-osakevälittäjästä Ruotsin johtavaksi säästö- ja sijoitusalustaksi. Avanza haastaa toimintamallillaan suurimpia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä Ruotsin säästömarkkinoilla, joilla on edelleen huomattavaa kasvupotentiaalia.

Avanzalla on pankkitoimilupa ja toimii se siten pankkivalvonnan alaisuudessa. Avanza halusi arvioida oman IRRBB-mallinsa varmistuakseen sääntelyn vaatimusten täyttymisestä. Koska ALM Partnersilla on vankka kokemus sääntelystä sekä korkoriskin mallintamisesta, sovittiin ALM Partnersin ja Avanzan välisestä yhteistyöstä.

ALM Partnersin konsultit tekivät arvion Avanzan IRRBB-mallista tiiviissä yhteistyössä Avanzan Treasury-tiimin kanssa. Arviointi suoritettiin paikan päällä Tukholmassa, jonka jälkeen Avanzalle toimitettiin kirjallinen analyysi nykymallin vahvuuksista ja heikkouksista sekä konkreettiset toimenpidesuositukset mallin kehittämiseksi.

Kokonaisarviointiprosessi kesti kaiken kaikkiaan noin kuukauden. Avanzan Treasury-johtajan, Oliver Lippmanin mukaan yhteistyö ALM Partnersin konsulttien kanssa antoi hyvän kuvan siitä, kuinka korkoriskin mallintamista sekä hallintoprosesseja voidaan parantaa.

Odotamme innolla yhteistyömme jatkumista!