Tasehallinnan vankkaa osaamista

Riskien- ja pääoman hallinta

ALM Partners on ainutlaatuinen yhdistelmä finanssialan riskienhallinnan asiantuntemusta ja tietoteknistä kyvykkyyttä. Rahoituslaitoksen tase ja tuotteet sekä niihin liittyvät korko-, likviditeetti- ja valuuttariskit ovat jo pitkään olleet asiantuntijoillemme arkipäivää. Lisäksi ymmärrämme luotto- ja vastapuoliriskien vaikutukset pääoman hallintaan esimerkiksi odotettujen luottotappioiden laskennan kautta.

Onnistutaan yhdessä

Riskien- ja pääoman hallinnan asiantuntijamme

solution icon

Korkoriski

solution icon

Likviditeetti- ja rahoitusriskit

solution icon

Luottoriski ja odotettu luottotappio

solution icon

Pääoman hallinta

solution icon

Stressitestit

solution icon

Jatkuvat palvelut

Riskien- ja pääomanhallinnan ammattilaiset

Nykyaikaiset palvelut ja vankkaa osaamista

ALM Partners on ainutlaatuinen yhdistelmä finanssialan riskienhallinnan asiantuntemusta ja tietoteknistä kyvykkyyttä.

Kokonaiskuvan hahmottaminen

Taseen riskien ja riippuvuuksien kokonaisvaltainen ja aktiivinen hallinta sekä seuranta.

Data Partner

Datan laatu on elintärkeä osa riskienhallintaa.

Tieto päätöksenteon tukena

Ennustettavuuden ja luotettavuuden paraneminen johtaa optimaalisiin liiketoimintapäätöksiin ja riskien suojaustoimenpiteisiin.

Yksilöllisesti suunnitellut ratkaisut

Yksilöllinen palvelurakenne aina tietovarastoinnista loppuraportin analysointiin ja toimenpidesuosituksiin saakka ja kaikkea siltä väliltä.

Raportoinnin tehostaminen

Sisäisen ja ulkoisen raportoinnin tehostaminen ja kustannussäästöt mahdollistavat lisäresursseja arvoa tuottavaan ydinliiketoimintaan.

Osaavat ammattilaiset

Kauttamme saat rahoitussektorille omistautuneet asiantuntijat joustavasti.

Riskien- ja pääoman hallinta

Vankkaa osaamista

2000-luvulla mm. finanssialan digitalisaatio ja sääntelyn voimakas kasvu ovat vaikuttaneet rahoituslaitosten tuoteportfolioon, mikä puolestaan on muokannut rahoituslaitosten liiketoiminnan riskejä. Riskien monimuotoisuus ja riippuvuudet sekä riskien toteutumisen laajat yhteiskunnalliset implikaatiot vaikutukset ovat johtaneet siihen, että riskien ymmärtäminen, mittaaminen ja seuranta ovat nousseet keskeisiksi osa-alueiksi rahoitussektorin toimijoiden arkea.

Sinun tehtäväsi on keskittyä ydinliiketoimintaan, meidän tehtävämme on mahdollistaa se. ALM Partners on ainutlaatuinen yhdistelmä finanssialan riskienhallinnan asiantuntemusta ja tietoteknistä kyvykkyyttä. Rahoituslaitoksen tase ja tuotteet sekä niihin liittyvät korko-, likviditeetti- ja valuuttariskit ovat jo pitkään olleet asiantuntijoillemme arkipäivää. Lisäksi ymmärrämme luotto- ja vastapuoliriskien vaikutukset pääoman hallintaan esimerkiksi odotettujen luottotappioiden laskennan kautta.

Projekti on osoittanut jälleen ALM Partnersin luotettavuuden ja joustavuuden yhteistyökumppanina.

Jaakko Pulli

CCO in POP Bank Alliance

Riskien- ja pääoman hallinnan palvelut

Ammattilaiset ja laadukkaat tuotteet onnistumisesi tukena

ALM Partnersin riskien- ja pääoman hallinnan palvelut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja kokonaisvaltaiseen taseen riskien hallintaan sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Ydinosaamistamme ovat

  • korkoriskin mallinnus ja raportointi (kattaen Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n IRRBB-sääntelyn) sisältäen suojaustoimenpiteet ja niiden vaikutusten arvioinnin
  • datan saatavuuden ja laadun varmistaminen riskien tunnistamiseksi ja luotettavan raportoinnin tuottamiseksi (mm. BCBS239-sääntely)
  • likviditeetti- ja rahoitusaseman hallinta alkaen luotto- ja talletuskannan mallinnuksesta likviditeettireservin optimointiin sekä sisäisiin likviditeetinhallinnan strategioihin ja prosesseihin (ILAAP) saakka
  • luottoriskin ja pääoman hallinta yhteiseurooppalaista sääntelyä tulkiten (kattaen esim. CRR/CRD-sääntelykehikon mukaiset standardi- (SA) ja sisäiset mallit (IRB), pääomanhallintaprosessi ICAAP)
  • korkoriski- ja likviditeettiaseman sekä pääomien riittävyyden stressitestaus, mukaan lukien EBA:n ja kansallisten valvojien pankkistressit
  • kirjapitostandardien (IFRS9) mukainen odotettujen luottotappioiden (ECL) laskenta sekä
  • suojauslaskennan tehokkuustestauksen ratkaisut.

Jatkuvaluontoiset raportointipalvelumme voivat kattaa raporttien lisäksi analyyseja ja kirjallisia toimenpidesuosituksia, joita on helppo läpikäydä mm. johtoryhmän kanssa. Autamme niin uusien järjestelmien implementoinneissa kuin niihin liittyvien tietovarastojen järjestämisessä ja tiedon analytiikassa. Lisäksi tuotamme asiakkaillemme myös riskeihin liittyviä stressitestauksia, raportoinnin ja prosessien laadun tarkastuksia sekä adhoc-tyyppisiä epäsäännöllisiä raportteja. Asiantuntijamme voivat auttaa sinua nykyisten ratkaisujen ja mallien validoinnissa, ja toimimme erittäin mielellämme keskustelukumppanina sparraten ajatuksia tuoden markkinoiden parhaita käytäntöjä esimerkkeinä mukaan keskusteluun.

Olemme kansainvälisen ohjelmistotalon FIS:n osaava ja arvostettu kumppani järjestelmäimplementoinneissa. Lisäksi olemme markkinoidemme johtava viranomaisraportoinnin asiantuntija.

ALM Partnersin vahva liiketoiminta- ja mallinnusosaaminen tekee heistä joustavan ja laadukkaan yhteistyökumppanin.

Aki Gynther

Pankkitoiminnan johtaja, S-pankki

Onnistutaan yhdessä

Riskien- ja pääoman hallinnan asiantuntijamme

Haluatko kuulla lisää? Asiantuntijamme vastaavat mielellään lisäkysymyksiin tuotteita ja palveluitamme koskien. Voit jättää yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta tai olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme.

Headshot of Karl Sumelius

Karl Sumelius

Johtaja, Analyysi- ja mallinnustoiminnot

+358 50 548 4163